لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437
رديفعنوان
1شدّ الرحال
2واسطه بين خالق و مخلوق
3حلول خدا در ائمه!
4افعال بندگان از منظر كلام اماميه
5استغاثه به غير خدا
6سود و زيان، فقط به دست خداوند
7نذر براي غير خداوند
8آيا زيارت قبور شرك و حرام است؟
9آيا توسل به مقام انبيا و اوليا شرك است؟
10آيا طلب شفاعت شرك و بدعت است؟
11وهابيت : خدا را مي توانيد در خواب ببينيد!!!
12طلب شفاعت از اولياء خدا (4)
13طلب شفاعت از اولياء خدا (3)
14طلب شفاعت از اولياء خدا (2)
15طلب شفاعت از اولياء خدا (1)
16معيار توحيد و شرك
17صفات خداوند و رويت او
18تبرك به آثار پيامبر (ص) و اولياء خدا
19توسل به پيامبر (ص) و اولياء خدا
20قسم خوردن به غير از خداي سبحان
21آيا نامگذاري به عبدالعلي و عبدالحسين شرك است ؟
22مغالطه در مورد توسل به اولياي الهي با آيه 5 سوره احقاف
23معيار تشخيص «توحيد» از «شرك» چيست؟
24آيا در قرآن از توسل به اولياي خدا كه درگذشته‌اند، نهي شده است؟
25آيا اعتقاد به قدرت غيبى اولياى الهى شرك است؟
26آيا طلب نياز از مردگان شرك است؟
27آيا طلب شفا از غير خدا شرك است؟
28آيا صدا زدن كسى كه از دنيا رفته شرك است ؟
29آيا شيعيان درباره مقام ائمه غلوّ مى‏كنند؟
30آيا سوگند به غير خدا شرك است؟
31آيا سجده كردن به قبرها شرك است؟
32آيا سجده بر تربت حسيني شرك است؟
33دعوت انبيا گذشته به امامت و ولايت امام علي (ع) ؟
34منظور از عبارت «دست مردگان از اين دنيا كوتاه است» چيست؟
35آيا خواندن و صدا زدن ديگران مستلزم پرستش آنان و شرك است؟
36آيا توسل به پيامبر (ص) و ائمه اطهار(ع) با توحيد عبادي سازگار است؟
37آيا توسّل به اولياى الهى موجب شرك و مايه بدعت است؟
38تحقق اذن به شفاعت در روز قيامت
39آيا تبرك جستن به آثار اوليا موجب شرك مي‌‌شود؟
40آيا بزرگداشت زادروز اولياى خدا بدعت يا شرك است؟
41بدا چيست؟ آيا ريشه در كتاب و سنت دارد؟
42آيا نذر و قرباني كردن براي صالحان و مؤمنان شرك و حرام است؟
43آيا گفت‌وگو با درگذشتگان مي‌تواند ملاك توحيد و شرك باشد؟
44بوسيدن حرم و اماكن مقدس و تبرك به قبور انبياء و اولياء
45آيا استغاثه واستعانت از اولياء وصالحان شرك است؟
46آيا ساختن بنا بر روي قبور و مسجد در كنار آن ها بدعت و شرك است؟
صفحه 1 از 1