لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

معيار و ضابطه قبول روايات

از ديدگاه شيعه، گناه برخي اصحاب اين است كه از ولايت علي[ عليه السلام ] منحرف شدند و خلافت را به او نسپردند. بنابراين، از ديدگاه شيعه، عادل و درست‌كار نيستند.
پرسش اين است كه چرا شيعيان در مورد فرقه‌هاي ديگر شيعه مانند فطحيه و واقفيه كه امامت بعضي از ائمه را قبول ندارند، چنين نمي‌گويند، بلكه از افراد اين فرقه‌ها روايت نقل مي‌كنند و آنها را عادل مي‌دانند! دليل اين تناقض چيست؟
پاسخ
شيعيان دوازده امامي ساير فرقه‌هاي شيعه را گمراه مي‌داند، اما از بعضي از آنها كه با شرايطي كه مورد اعتماد هستند روايت نقل مي‌كند (البته با روش‌هاي سخت‌گيرانه‌تر) و رواياتشان را مي‌پذيرد، اما اين روش شيعه در مورد اين فرقه با عقيده‌اي كه نسبت به بعضي صحابه رسول‌ خدا صلي الله عليه و آله  دارد، تناقضي ندارد؛ زيرا اين فرقه‌ها برخلاف دستور رسول خدا صلي الله عليه و آله  درِ خانه فاطمه عليها السلام  را آتش نزدند، شمشير بر گردن علي عليه السلام  نگذاشتند، به علي و فاطمه عليهما السلام  اهانت نكردند، فاطمه عليها السلام  و علي عليه السلام  از دست آنها به خدا شكايت نكردند، حق علي و فاطمه عليهما السلام  را غصب نكردند و... . از اين‌رو، رواياتي كه آنان پيش از انحراف نقل كردند، مورد پذيرش است اگر ساير راويان مورد اعتماد باشند. پس اين فرقه‌ها با بعضي اصحاب تفاوت بسياري دارند.

کلید واژگان: