لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

واسطه در علم امامان

شيعيان مي‌گويند: ائمه آنچه شده و آنچه مي‌شود را مي‌دانند و هيچ‌چيز بر آنها پنهان نمي‌ماند و علي‌بن ابي‌طالب[ عليه السلام ] دروازه علم است، پس چگونه علي[ عليه السلام ] حكم «مذي» را نمي‌داند و از رسول خدا صلي الله عليه و آله  آن را ياد مي‌گيرد؟
پاسخ
1. ما در پاسخ پرسش‌هاي قبلي از جمله سؤال  عليه السلام  و 125 علم امام را توضيح داديم. اما براي تفصيل اين بحث به كتاب خورشيد فضيلت در آئينه اهل سنت فصل علم علي عليه السلام  مراجعه كنيد.
2. روايت منسوب به رسول خدا صلي الله عليه و آله  كه فرمود: «أنا مدينة العلم و علي بابها» به تواتر در منابع اهل سنت نقل شده است.[1]
 عليها السلام . اين شخص تصور كرده كه شيعه به علم بي‌علت امامان معتقد است. علم امام علي عليه السلام  از رسول خدا صلي الله عليه و آله  به او منتقل شده، اما نه به صورت علم حصولي بلكه از نوع علم وهبي است؛ براي نمونه اهل سنت نوشته‌اند:
«آن‌گاه كه رسول خدا صلي الله عليه و آله ، علي عليه السلام  را براي قضاوت به يمن مي‌فرستاد، علي عليه السلام  عرض كرد: اي رسول خدا! من جوان هستم و از علم قضاوت چيزي نمي‌دانم. رسول خدا دست بر سينه علي عليه السلام  گذاشت و چنين دعا كرد:«أَللّهُمَّ اهْدِ قَلبَه وَ ثَبِّتْ لِسانَه»[2]؛ «خدايا قلب علي را هدايت كن و زبانش را از ترديد ثابت قرار بده».
امير مؤمنان علي عليه السلام  مي‌فرمايد: «پس از آن، در هيچ قضاوتي شك و ترديد در من راه
نيافت».
علم امامان از اين نوع است نه علم حصولي و نه علم بي‌علت و نه آن گونه‌اي كه شما اهل سنت تصور مي‌كنيد.
علي عليه السلام  مي‌فرمايد:
علمني رسول الله الف باب كل باب يفتح الف باب.[3]
رسول خدا[ صلي الله عليه و آله ] به من هزار باب علم ياد داده كه از هر كدام هزار باب ديگر گشوده مي‌‌شود.
علي عليه السلام  هر چه دارد از رسول خدا صلي الله عليه و آله  دارد و در سايه خواست خدا، رسول خدا صلي الله عليه و آله ، علي عليه السلام  را به علم وهبي مجهز كرده است.[4]
و اين گفتار شما به اين مي‌ماند كه بگوييد:
اگر رسول خدا صلي الله عليه و آله  پيامبر بود پس چرا قرآن را از طريق جبرئيل ياد گرفت؟
همان‌طور كه علم رسول خدا صلي الله عليه و آله  توسط وحي به او عنايت شده علم علي عليه السلام  نيز توسط رسول خدا صلي الله عليه و آله  به او عنايت شده پس اگر علي عليه السلام  چيزي را از رسول خدا صلي الله عليه و آله  مي‌پرسد با علم ژرف او در تضاد نيست.
 
[1]. مستدرك، حاكم، ج3، ص137؛ سنن ترمذي، ج5، ص637؛ كنزالعمال، ج11، ص6000.
[2]. اسد الغابه، ج 3، ص 596؛ انساب الاشراف، ج 2، ص 102.
[3]. كنزالعمال، ج13، ص114.
[4]. در پاسخ پرسش‌هاي 7 و 125 به بحث علم امامان پرداخته شده است.

کلید واژگان: