لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

دامنه تكفير صحابه

مذهب شيعه با تكفير همه اصحاب ـ جز چند نفر ـ باعث تكفير علي[ عليه السلام ] هم مي‌شود؛ به دليل اينكه او نيز بنا بر عقيده شيعه از امر خدا اطاعت نكرد.
و همچنين اين عقيده شيعه مستلزم عدم تواتر شريعت اسلامي و بلكه موجب بطلان آن مي‌شود؛ زيرا كساني كه اين دين را براي ما نقل كرده‌اند مرتد بوده‌اند.
از اين گذشته، اين عقيده شيعه طعن در قرآن كريم هم هست؛ زيرا قرآن كريم نيز به دست ابوبكر و عمر و عثمان و ديگر ياران به ما رسيده است.
پاسخ
شيعيان علت انحراف عده‌اي از اصحاب رسول خدا صلي الله عليه و آله  را ناديده گرفتن حق علي عليه السلام  و ظلم به آن حضرت و ساير اهل بيت رسول خدا صلي الله عليه و آله  مي‌دانند و اين چه ربطي به كفر علي عليه السلام  دارد؟ آيا علي عليه السلام  كافر شد به‌خاطر اينكه خود را خليفه حق مي‌دانست؟ يا كافر شده به‌خاطر اينكه با خودش بيعت نكرد؟
مگر علي عليه السلام  به اصحاب نفرمود:«أنا احق بهذا الامر منكم»[1]؛ «من به امر خلافت از همه شما شايسته‌ترم؟»
مگر اسلام به گردن چند نفر از قبيل ابوبكر و عمر و عثمان و هواداران آنها بسته است كه اگر اينها نباشند، اسلام از تواتر ساقط و يا باطل شود؟ شريعت مقدس اسلام به ابوبكر و عمر و عثمان چه ربطي دارد؟
آيا اگر ابوبكر و عمر و عثمان در زمان رسول خدا صلي الله عليه و آله  مرده بودند اسلام باطل مي‌شد و از ميان مي‌رفت كه اگر پس از رسول خدا صلي الله عليه و آله  آنها منحرف شوند دين اسلام باطل مي‌شود؟
مگر خود شما ننوشته‌ايد كه عمر، بيشتر احكام دين اسلام را از علي عليه السلام  مي‌آموخت و بارها مي‌گفت «اَقضانا علياً» و يا مي‌گفت «لولا عليٌ لهَلَكَ العُمَر» و...، پس نقش ابوبكر و عمر و عثمان و... در اين روايت‌ها و احكام چه بود كه انحراف آنها موجب بطلان دين اسلام شود؟
چگونه ممكن است كه با رحلت رسول خدا صلي الله عليه و آله  دين اسلام باطل نشود، اما با انحراف ابوبكر و عمر و عثمان باطل مي‌شود؟
به كدام دليل، قرآن از طريق ابوبكر و عمر و عثمان به ما رسيده است؟ اصلا اينها چه نقشي در قرآن داشته‌اند؟ آيا حافظ قرآن بودند؟ و يا مفسر قرآن و يا كاتب آن؟
اگر قرآن در زمان ابوبكر و عثمان گردآوري شده است، ربطي به ابوبكر و عثمان ندارد. مسلمانان و حافظان و كاتبان قرآن، در هر دو مرحله قرآن را گردآوري كردند.
پس از كجا نتيجه گرفته‌ايد كه قرآن از طريق اينها به ما رسيده است؟
مگر اينها تفسير و تأويل آيه‌هاي متشابه را بلد بودند؟ اينها چه نقشي در انتقال قرآن به آيندگان داشتند؟
بيشتر اوقات هم كه از ابوبكر چيزي مي‌پرسيدند، نمي‌دانست و مي‌گفت: «يك چيزي مي‌گويم اگر درست باشد از سوي خداست و اگر اشتباه باشد از من و از شيطان است!!!»[2]آيا ابوبكر و عمر اين‌گونه اسلام و قرآن را به ما رسانده‌اند؟
از اينها گذشته، اگر آنچه شما مي‌گوييد درست باشد و ابوبكر و عمر و عثمان ايمان كامل داشتند و ايراد گرفتن به ايمان آنها توهين به رسول خدا صلي الله عليه و آله  باشد، بنا به نوشته ده‌ها منبع روايي اهل سنت عايشه در مورد عثمان مي‌گفت:«اقتلوا نعثلا فقد كفر»[3]؛«بكشيد كفتار پير را كافر شده است».
پس تمام اتهام‌هايي كه به شيعه نسبت مي‌دهيد، به‌خاطر توهين و اتهام كفر عايشه به عثمان متوجه او هم مي‌شود.
آيا عايشه دروغ مي‌گفت كه عثمان كافر شده و يا راست مي‌گفت؟
 
[1]. الامامة و السياسه، ج 1، صص 28 و 176.
[2]. السنن الصغري، بيهقي، ج6، ص25؛ كنز العمال، ج25، ص187؛ ج10، ص298؛ مسندالربيع، ج1، ص305؛ الطبقات الكبري، ج 3، ص 132؛ البداية و النهايه، ج 6، ص 74.
[3]. الفتوح، ج 2، صص 421 و 437؛ الكامل، ج 3، ص 206؛ الامامة و السياسه، ج 1، ص 72؛ تاريخ الطبري، ج 4، ص 459؛ انساب الاشراف، ج 3، ص 12.

کلید واژگان: