لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

اتهام دشني شيعه با اهل بيت

شيعه همواره حديث «غدير» و گفته پيامبر صلي الله عليه و آله  را تكرار مي‌كند كه فرمود: «اذكركم الله في اهل بيتي»؛ «در مورد اهل بيت من خدا را در نظر بگيريد».
اما فراموش مي‌كنند اولين كساني كه با اين وصيت نبوي مخالفت كرده‌اند خود شيعه هستند؛ زيرا با تعدادي از اهل بيت دشمني مي‌نمايند.
پاسخ
1. در اين ادعا مشخص نشده شيعه با كدام يك از اهل بيت: دشمني كرده
است؟
2. شيعه، اهل بيت را فقط علي عليه السلام  و فاطمه عليها السلام  و يازده فرزند اين دو بزرگوار مي‌داند و نسبت به اينها نيز نهايت تعظيم و تكريم را دارد.
البته اين بحث هم تكراري است كه در پاسخ پرسش 1 عليها السلام 5 و 1 عليها السلام 6 و... به آن پرداخته‌ايم.

کلید واژگان: