لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

كفايت كتاب كافي براي شيعه

گروه بزرگي از علماي شيعه معتقدند كه در كتاب كافي روايت‌هاي ضعيف هم وجود دارد و از طرفي هم مي‌گويند اين كتاب به امام مهدي[[] عرضه شده و وي فرموده: «اين كتاب براي شيعيان ما كافي است». چرا مهدي[[] به روايت‌هاي ضعيف آن اعتراضي نكرده است؟
پاسخ
1. يكي از تناقض‌گويي‌هاي شما همين است كه اين مطلب را در پرسش 15 به اين صورت طرح كرده‌ايد: «شيعه مي‌گويد بيشتر روايت‌هاي كتاب كافي ضعيف است» در حالي كه اينجا مي‌گويي: «شيعه معتقد است كتاب كافي روايت ضعيف هم دارد»!
2. در جواب پرسش 15 توضيح داده شد كه شيعه هيچ كتابي جز قرآن را فاقد ضعف و نقص نمي‌داند. اما احاديث ضعيف در كتب اصول شيعه، از جمله كافي، آنچنان نادر و ناچيز است كه از ارزش و اهميت آنها نمي‌كاهد و اين ضعف در كتب اهل سنت صدها برابر بيش از منابع شيعه است.
 عليها السلام . از زمان تأليف كتاب شريف كافي، اين كتاب بارها تجديد چاپ شده است. اگر در اين فاصله طولاني، گاهي در خواندن دست‌نوشته‌هاي نسخه‌ها اشتباهي پيش آيد، نه بعيد است و نه از ارزش كتاب مي‌كاهد و نه فرمايش‌هاي امامان معصوم: خدشه‌دار مي‌شوند.
4. اين گفتار منتسب به امام دوازده، كه فرموده باشد: «الكافى كاف لشيعتنا»، در كتب معتبر شيعه مشاهده نشده است.

کلید واژگان: