لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

علل تعدد فرق شيعه

شيعيان ادعا مي‌كنند بايد امام با نص تعيين شده باشد. اگر چنين مي‌بود فرقه‌هاي شيعه در مورد امامت دچار اختلاف نمي‌شدند، پس چه چيزي موجب اختلاف در شيعه شده است؟
پاسخ
1. همان عواملي كه موجب اختلاف در ميان اهل سنت شده، سبب اختلاف در ميان شيعه هم شده است. مگر شما ادعا نداريد بر پايه سنت رسول خدا صلي الله عليه و آله  رفتار مي‌كنيد؟ مگر سنت رسول خدا صلي الله عليه و آله  نص نيست؟ چرا اهل سنت با وجود نص، باز هم با يكديگر اختلاف دارند؟ سنت رسول خدا صلي الله عليه و آله  كه چند گونه نبود، پس چرا اهل سنت هم در اصول و هم در فقه به فرقه‌هاي مختلف تقسيم شده‌اند؟
2. اگر بيبرس در قرن هفتم اين چهار مذهب را رسمي اعلان نكرده بود الان گروه‌هاي اهل سنت به صدها فرقه افزايش مي‌يافتند.

کلید واژگان: