لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

شمول حديث حوض بر همه صحابه

شيعيان براي اينكه اثبات كنند اصحاب پس از پيامبر صلي الله عليه و آله  مرتد شده‌اند، به اين حديث استدلال مي‌كنند كه رسول خدا صلي الله عليه و آله  فرمود:
روز قيامت، مرداني بر من وارد مي‌شوند كه آنها را مي‌شناسم و آنها نيز
مرا مي‌شناسند و آنها از حوض من دور رانده مي‌شوند. آن‌گاه مي‌گويم:
اصحابم اصحابم! گفته مي‌شود: تو نمي‌داني پس از تو چه چيزهايي پديد
آوردند.
بايد گفت، اين حديث عام است و از كسي به‌طور خاص نامي نبرده است و در نتيجه ارتداد كسي را ثابت نمي‌كند.
پاسخ
1. در پرسش  صلي الله عليه و آله 2 به اين پرسش پاسخ داده شده است.
اين روايت در بيشتر كتب اهل سنت با تعابير مختلف نقل شده است[1]؛ از جمله:
رسول خدا صلي الله عليه و آله  فرمود:
لَيرِدنّ عَلَيّ الحوضَ رِجالٌ مِمّن صاحَبَني حَتّى إذا رأيْتُهم وَ رَفَعوا إليّ اخْتَلَجوا دُوني فَلَأقُولَنّ: اَيْ رَبّ أصحابي فَلْيُقالُنَّ لي إنّك لَاتَدْري مَا أحدَثوا بَعدَك.[2]
عده‌اي از اصحاب من كه با من مصاحبت دارند نزد حوض بر من وارد مي‌شوند و من آنها را مي‌شناسم و بر من ارائه مي‌شوند. ناگهان آنها را از آنجا طرد مي‌كنند. خواهم گفت: پروردگارا! آنها اصحاب من هستند. به من گفته مي‌شود: تو نمي‌داني كه بعد از تو چه بدعت‌ها گذاشتند.
در اين زمينه روايت‌هاي بسيار وجود دارد كه به اقرار منابع اهل سنت، عده‌اي از اصحاب، پس از رسول خدا صلي الله عليه و آله  مرتد شدند.
اين روايت‌ها ثابت مي‌كند كه ارتداد عده‌اي از اصحاب پيامبر صلي الله عليه و آله  صحيح است. با وجود اين، چرا شيعه را مذمت مي‌كنيد؟ در حالي كه خود شما در منابع خود، اين مطلب را تأييد كرده‌ايد.
اما اينكه براي تبرئه بعضي صحابه مي‌گوييد اين حديث عام است و از كسي به‌طور خاص نام نبرده است، ما هم قبول داريم كه از كسي نام برده نشده است، اما حداقل دو نتيجه از اين‌ روايت به دست مي‌آيد:
اول اينكه: بعضي صحابه بعد از رسول خدا صلي الله عليه و آله  مرتد شدند.
دوم اينكه: براساس دو آية مودت (شوري: 2 عليها السلام ) و تطهير (احزاب:  عليها السلام  عليها السلام ) و روايت ثقلين، اهل بيت پيامبر: از تحت اين‌گونه روايات خارجند و خود آنان حق و راه پيوستن به رسول خدا صلي الله عليه و آله  در حوض كوثرند. بدين‌جهت، اين روايت‌ها شامل علي عليه السلام  و ياران و پيروان او نخواهد شد و تنها كساني كه حق علي عليه السلام  را رعايت نكردند و با او مخالفت كردند، زير سؤال مي‌روند.
 
[1]. صحيح بخاري، ج3، ص1222؛ صحيح مسلم، ج8، ص157؛ سنن ترمذي، ج4، ص675؛ مسند احمد بن حنبل، ج1، ص235؛ جامع الاصول، ج10، ص472؛ امتاع الاسماع، ج 14، ص 223؛ المعرفة و التاريخ، ج 1، ص 360؛ رياض الصالحين، ج1، ص132؛ الاستيعاب، ج 1، ص 164.
[2]. صحيح بخاري، ج 3، ص 1222.

کلید واژگان: