لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

ادعايي دروغين

عالم بزرگ شيعه كاشف الغطاء مي‌گويد:
وقتي علي عليه السلام  ديد كه دو خليفه پيش از او يعني ابوبكر، عمر، نهايت تلاش خود را براي انتشار كلمه توحيد و تجهيز لشكرها و گسترش دامنه فتوحات مبذول داشته‌اند و خودكامگي ننمودند، با آنها بيعت كرد.[1]
بنابراين، ابوبكر و عمر كلمه توحيد را گسترش دادند و… . با اين حال، چرا شيعيان آن دو را متهم به سردمداري كفر و ارتداد مي‌كنند؟
پاسخ
در اين ادعا به كتاب اصل الشيعة و اصولها صفحة 4 صلي الله عليه و آله  استناد كرده‌ايد در حالي كه با مراجعه و بررسي دقيق صفحه مذكور و فصل مربوط به آن و همچنين فهرست كتاب چنين مطلبي يافت نشد. در نتيجه به عالمان شيعه دروغ بسته‌ايد.
 
[1]. اصل الشيعة و اصولها، ص49.

کلید واژگان: