لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

اعتماد پيامبر صلي الله عليه و آله به صحابه

شيعيان از سويي معتقدند اصحاب درستكار نبودند و از طرفي مي‌نويسند: پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله  در حجة الوداع فرمود: «خداوند نيكو گرداند بنده‌اي را كه سخنان مرا بشنود و آن را حفظ كند و به كساني‌ كه نشنيده‌اند برساند».
اگر اصحاب عادل و درستكار نبودند، چگونه پيامبر به آنها اعتماد كرد كه سخنان او را به ديگران برسانند.
پاسخ
چرا شما اصحاب رسول خدا صلي الله عليه و آله  را به مخالفان اهل بيت رسول خدا: منحصر كرده‌ايد؟
چرا اصحاب رسول خدا صلي الله عليه و آله  به ويژه مسلمانان مدينه را محدود به عده‌اي مي‌دانيد كه حق اهل بيت: را رعايت نكردند؟ مگر تمام اصحاب رسول خدا صلي الله عليه و آله  همان كساني بودند كه توصيه رسول خدا صلي الله عليه و آله  را دربارة اهل بيت ناديده گرفتند؟
همان‌طور كه در بحث ارتداد گذشت، خود اهل سنت ده‌ها روايت نقل كرده‌اند كه پيامبر صلي الله عليه و آله  فرمود: «عده‌اي از اصحاب مرتد مي‌شوند».
اگر به نظر شما، آنها مرتد نشدند، پس معناي اين روايت‌ها چيست؟
حتي اگر يك نفر سخن رسول خدا صلي الله عليه و آله  را بشنود و به ديگران انتقال دهد، اين روايت معنا و مفهوم پيدا مي‌كند و فرمايش رسول خدا صلي الله عليه و آله  شامل او مي‌گردد؛ چه رسد به اينكه بسياري از اصحاب رسول خدا صلي الله عليه و آله  به اهل بيت: وفادار ماندند و در ايمان خود هم كامل بودند و هم ثابت‌قدم ماندند؛ مانند: سلمان، اباذر، عمار، مقداد، حذيفة و... .

کلید واژگان: