لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

ضرورت تقيه در رفتار امامان

شيعيان معتقداند امام، حجت است و از طرفي مي‌گويند كه: «تقيه» نُه‌دهم دين است. امام با وجود تقيه، چگونه حجت را بر مردم اقامه مي‌كند.
پاسخ
1. در مورد تقيه به‌طور تفصيل در پاسخ پرسش  عليهما السلام  عليها السلام  مطالبي ارائه شد.
2. نُه‌دهم دين بودن تقيه، به اين معنا نيست كه بايد نُه‌دهم دين را كتمان و يك‌دهم آن را بيان كنيم، بلكه اين اعتقاد گوياي آن است كه حفظ دين و عمل به احكام اسلام، بيشتر از راه تقيه ممكن است؛ يعني با تقيه مي‌توان احكام و عقايد دين را از نابودي آن به دست مخالفان حفظ كرد و از گذرگاه‌هاي صعب العبور ايام گذشت.
امام باقر و امام صادق عليهما السلام  بدون تقيه نمي‌توانستند سنت واقعي رسول گرامي اسلام صلي الله عليه و آله  را بيان كنند و اگر تقيه نبود شيعيان علي بن ابي‌طالب در حساس‌ترين دوران گذر از ظلم بني‌اميه و بني‌العباس از بين مي‌رفتند و آن دو امام عليهما السلام  با آنكه بيشترين پافشاري را بر تقيه داشتند خود توانستند با اعمال تقيه حجت را بر مردم اقامه نموده و مذهب اهل بيت: را استوار سازند و غني‌ترين مكتب فقهي و كلامي را عرضه نمايند. بنابراين تقيه با اقامه حجت هيچ‌گونه تعارضي ندارد.

کلید واژگان: