لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

محبت شيعه به امام حسن

بسياري از شيعيان به حسن بن علي[ عليه السلام ] توهين و او و فرزندانش را مذمت مي‌كنند در حالي كه حسن بن علي[ عليه السلام ] يكي از ائمه آنها و از اهل بيت[:] است.
پاسخ
از عجايب روزگار است كه شما كه ائمه و اهل بيت: را قبول نداريد، دلسوز اهل بيت شده‌ايد، امّا شيعيان به امام معصوم خود توهين مي‌كنند!
شيعيان، امام حسن مجتبي عليه السلام  را جانشين دوم رسول خدا صلي الله عليه و آله  و امام معصوم خود مي‌دانند، گفتار و رفتار او را حجت شرعي و واجب الاطاعه مي‌دانند.
افزون بر اين‌ها، چرا هيچ نمونه‌اي از توهين شيعيان به امام حسن عليه السلام  و منبعي براي اثبات ادعاي خود ارايه نكرده‌ايد؟

کلید واژگان: