لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

محبت اهل بيت و لزوم ترك گناه

آموزه‌هاي شيعه به پيروان خود اين جرئت را داده‌ تا مرتكب هرگونه گناهي شوند؛ زيرا به آنها مي‌گويد چون علي[ عليه السلام ] را دوست ‌داريد، هر گناهي مرتكب شويد اشكال ندارد.
پاسخ
اين ادعاي شما يا از روي جهل است يا از روي عناد.
امام صادق عليه السلام  مي‌فرمايد:
لَيسَ مِنّا مَن يكونُ في مِصرٍ يَكونُ فيه مأةُ ألفٍ أو يزيدون وَ كان فِي الْمِصرِ احدٌ أورَعُ منه.[1]
از ما نيست كسي كه در شهري صدهزار نفري و بيشتر زندگي كند و از ميان آن صد هزار نفر كسي باتقواتر از او باشد.
يعني شيعه بايد در ميان هزاران نفر، از نظر تقوا، بالاتر از همه باشد.
چگونه است كه شما براي ايراد گرفتن، مطالب جزئي كتب شيعه را زير و رو مي‌كنيد، اما از كنار اين همه روايت كه بر تقواي آنها تأكيد مي‌كند، به راحتي
مي‌گذريد.
اما اگر منظور شما ارزش محبت به اهل بيت رسول خدا صلي الله عليه و آله  باشد، خود مفسران اهل سنت از قول رسول خدا صلي الله عليه و آله  نقل كرده‌اند كه فرمود: «مَن ماتَ عَلى حُبِّ آلِ مُحمَّد[ صلي الله عليه و آله ]ماتَ مَغفوراً لَهُ»[2]؛ «هركس با محبت اهل بيت رسول خدا[ صلي الله عليه و آله ] از دنيا برود بخشيده شده از دنيا مي‌رود».
 
[1]. كافي، ج 2، صص 78 و 79؛ وسائل الشيعه، ج 15، صص 245 ـ 247.
[2]. ينابيع المودة، ج3، ص139؛ تفسير كشاف، ج 4، ص 220؛ تفسير الكشف و البيان، ثعلبي، ج 8، ص 314؛ تفسير مفاتيح الغيب، رازي، ج 27، ص 595.

کلید واژگان: