لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

برخورد علي عليه السلام با مخالفان خود

علي[ عليه السلام ] مخالفان خود را كافر نمي‌دانست، پس چرا شيعيان از او پيروي نمي‌كنند و بهترين ياران پيامبر[ صلي الله عليه و آله ] و بلكه همسران او را كافر مي‌شمارند؟
پاسخ
1. در اين مورد نيز در پاسخ پرسش  صلي الله عليه و آله 2 بحث كرديم.
2. خود اهل سنت نوشته‌اند كه علي عليه السلام  مي‌گفت: «اللهم العن كل مبغض لنا»[1]؛ «پروردگارا تمام دشمنان ما را لعنت نما». آيا علي عليه السلام  مسلمانان را لعنت مي‌كرد؟ يا آنها را كافر مي‌دانست.
 عليها السلام . شيعه به بهترين ياران رسول خدا صلي الله عليه و آله  چنين نسبتي نمي‌دهد، بلكه درباره بدترين اصحاب چنين عقيده‌اي دارد.
4. شيعه همسران رسول خدا صلي الله عليه و آله  را كافر نمي‌‌داند، بلكه از ميان آنها، رفتار كساني را كه با دستور پيامبر صلي الله عليه و آله  مخالفت كردند و به جنگ علي عليه السلام  برخاستند و برخلاف دستور خدا در خانه ننشستند، با آموزه‌هاي اسلام در تضاد مي‌بيند.
5. در زمان علي عليه السلام  آنها كه فرمايشات رسول خدا صلي الله عليه و آله  را در مورد دشمنان علي عليه السلام  از رسول خدا شنيده بودند و مي‌دانستند دشمنان علي عليه السلام  نه مؤمن‌اند و نه در ميان مسلمانان جاي دارند بلكه در جرگه كفر و ارتداد قرار دارد، بنابراين نيازي نبود كه به كافر بگويند كافر است، زيرا كفر او كتمان و پوشيده نبود تا كسي بخواهد آن را افشا كند.
وقتي تمام منابع اهل سنت در روايت‌هاي متعدد بر نفاق و كفر دشمنان علي عليه السلام  تأكيد كرده‌اند، ديگر چه نيازي به تصريح كردن بر كفر دشمنان علي عليه السلام  است.
عالمان اهل سنت با اسناد متعدد نقل كرده‌اند كه رسول خدا صلي الله عليه و آله  به علي عليه السلام  فرمود:«لايُحِبُّكَ اِلّا مُؤمِنٌ وَ لايُبِغضُكَ اِلّا مُنافِق»[2]؛«جز مؤمن كسي تو را دوست نمي‌دارد و جز منافق كسي با تو دشمني نمي‌كند».
همچنين از رسول خدا صلي الله عليه و آله  نقل كرده‌اند:
... من سبّ علياً فقد سبّني و من سبّني فقد سبّ الله و من سبّ الله فقد عذّبه الله تعالي.[3]
هركس به علي بد بگويد به من بد گفته است و هركس به من بد بگويد به خدا بد گفته است و هركس به خدا بد بگويد، خداوند او را گرفتار عذاب مي‌كند.
چنين نيست كه شيعيان بدون دليل، دشمنان علي عليه السلام  را كافر بدانند، بلكه پيامبر صلي الله عليه و آله  علي عليه السلام  را معيار ايمان و كفر معرفي كرده است و اهل سنت هم روايت‌هايي نقل كرده‌اند كه مضمون همه آنها اين است كه دوستداران علي عليه السلام  مؤمن و دشمنان او كافر هستند.
تمام روايت‌هاي اهل سنّت نقل كرده‌اند كه خوارج «مارق» (از دين خارج شده) بودند. آيا اگر علي عليه السلام  به آنها نسبت كفر ندهد، آنها مؤمن به شمار مي‌روند؟
در روايت‌هاي متعدد اهل سنت آمده است كه علي عليه السلام  به طور مكرر پس از نماز بر معاويه لعن مي‌فرستاد. آيا علي عليه السلام  مؤمن را لعن مي‌كرد؟ آيا لعن علي عليه السلام  به معاويه به‌معناي كفر معاويه نيست؟
شيعيان هيچ‌گاه به ياران پيامبر صلي الله عليه و آله  نظر سوء و منفي ندارند، چه رسد به آنان نسبت كفر بدهند، بلكه اين شما هستيد كه مي‌كوشيد افراد ناشايست را از نزديكان پيامبر صلي الله عليه و آله  معرفي كنيد.
 
[1]. جامع الاحاديث، ج29، ص323.
[2]. مسند احمد بن حنبل، ج1، صص95 و 128؛ سنن نسائي، ج5، ص137؛ سنن ترمذي، ج5، ص643؛ كنزالعمال، ج11، ص598؛ الاستيعاب، ج 3، ص 1100؛ اسد الغابه، ج 3، ص 602؛ الاصابه، ج 4، ص 468؛ انساب الاشراف، ج 3، ص 249؛ البداية و النهايه، ج 7، ص 354؛ تاريخ اسلام، ذهبي، ص 634؛ تجارب الامم، ج 5، ص 336؛ سبل الهدي، ج 11، ص 295.
[3]. سبل الهدي، ج 11، ص 250.

کلید واژگان: