لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

ازدواج بين علويان و امويان

مادر محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان، فاطمه بنت حسين بن علي بن ابي‌طالب[ عليه السلام ] است. پس مادر بزرگ محمد، فاطمه و پدربزرگش، عثمان است.
از ديدگاه شيعه بني‌اميّه ـ كه محمد بن‌عبدالله بن‌... عثمان نيز از آنهاست ـ ملعون‌اند و منظور از شجره ملعونه كه در قرآن آمده، بني‌اميه است.
بنابراين، آيا مي‌توان پذيرفت كه نوه فاطمه[ عليها السلام ] ملعون باشد؟
پاسخ
1. جز رسول خدا صلي الله عليه و آله ، علي بن ابي‌طالب عليه السلام ، فاطمه زهرا عليها السلام  و يازده امام كه از فرزندان آنها هستند و طبق آيه «تطهير» و روايت‌هاي رسيده‌ از رسول خدا صلي الله عليه و آله  دور از هر انحراف و خلافي هستند، ساير فرزندان از صلب علي عليه السلام  و فاطمه عليها السلام  حكم ساير مردم را دارند. بنابراين، ممكن است بعضي از آنها به اوج تقوا برسند و بعضي گناهكار باشند. هيچ كس تضمين نكرده است كه تمام نوادگان ايشان اعم از نوادگان پسري و دختري تا روز قيامت صددرصد با تقوا باشند.
2. بر اساس«ما مِن عامٍّ إِلّا وَ قَدْ خُصّ»؛«هر عامي تخصيص‌بردار است» معتقديم كه امكان دارد در ميان شجره ملعونه نيز افراد صالح و مؤمني باشند، اما در اقليت هستند.
 عليها السلام . مگر خداوند به پسر حضرت نوح نسبت كفر نمي‌دهد؟ كفر پسر نوح كه از مقام نوح عليه السلام  نمي‌كاهد تا اگر يكي از نوادگان علي و فاطمه عليهما السلام  و يا هر امامي ديگر، گناهكار باشد، از فضيلت آن امام بكاهد.
4. فاطمه دختر امام حسين عليه السلام  با حسن بن حسن بن علي بن ابي‌طالب عليه السلام ، يعني پسر امام حسن عليه السلام  ازدواج كرد. كساني‌ كه مدعي ازدواج او با عبدالله بن عمرو هستند، نوشته‌اند كه: پس از فوت حسن بن حسن با عبدالله بن عمرو ازدواج كرد كه آن هم چندان قابل اعتماد نيست.

کلید واژگان: