لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

عضويت علي عليه السلام در شوراي شش نفره

شيعه مي‌گويد: «ابوبكر و عمر، خلافت را از علي[ عليه السلام ] غصب كردند و عليه او توطئه نمودند تا او را از رسيدن به خلافت بازدارند.
اگر آنچه شيعه مي‌گويد درست است، چرا عمر علي[ عليه السلام ] را از افراد شورا قرار داد؟ بنابراين عمر، علي[ عليه السلام ] را در جايگاهش قرار داد و در مورد او نه غلو كرد و نه كوتاهي نمود. او شايسته‌ترين‌ها را جلو انداخت و علي[ عليه السلام ] را با كساني كه در سطح او بود برابر كرد و... .
پاسخ
خود شما در پرسش  عليه السلام  عليهما السلام  به برتري امير مؤمنان علي عليه السلام  نسبت به ساير اصحاب اعتراف كرديد.
و اينكه عمر علي عليه السلام  را به عضويت شورا درآورد، نشانه روشني از خصومت با علي عليه السلام  است؛ زيرا اين رفتار او بدان مي‌ماند كه به استاد دانشگاهي بگويند در مدرسه ابتدايي تدريس كند سپس بگويند كه اگر با او خصومتي داشتيم او را براي تدريس در مقطع ابتدايي نامزد نمي‌كرديم! عمر در مقامي نبود كه بخواهد براي علي عليه السلام  جايگاه تعيين نمايد رسول خدا صلي الله عليه و آله  علي عليه السلام  را برادر خود قرار داده بود، آيا قرار دادن برادر رسول خدا صلي الله عليه و آله  در كنار چنان اصحابي رعايت جايگاه علي عليه السلام  است؟
رسول خدا صلي الله عليه و آله ، براي علي عليه السلام  تعبير «كنفسي»[1]يا «عديل نفسي»[2]آورده و حديث «منزلت» را در مورد علي عليه السلام  بيان كرده و...، چگونه است كه شما مي‌گوييد جايگاه ابوبكر و عمر، بر علي عليه السلام  مقدم بود؟
معناي اين ادعاي شما اين است كه جايگاه ابوبكر و عمر مقدم بر رسول خدا صلي الله عليه و آله  بود؛ زيرا علي عليه السلام  همانند رسول خدا صلي الله عليه و آله  بود!
رسول خدا صلي الله عليه و آله  در مورد علي عليه السلام  مي‌فرمايد:
ضَربةُ عَليٍّ يَومَ الخَندَق اَفضَل مِن عِبادَةِ الثَقَلَين.[3]
ارزش يك ضربت شمشير علي[ عليه السلام ] در روز خندق از عبادت تمام انس و جن برتر است.
 خود اهل سنّت نوشته‌اند: «فضايل علي بيش از حد شمارش است».[4]آيا كسي كه جان رسول خدا صلي الله عليه و آله ، برادر ايشان، برتر و بالاتر از حسن و حسين عليهما السلام ، مصداق آيه «تطهير»، نمونه آيه «مودت»، مصداق آيه {أُذُنٌ واعِيَةٌ} و منظور آيه «ولايت»، آيه «اطعام»، آيه «كفايت»، تنها عمل‌كننده به آيه نجوي و مصداق {السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ} بوده و ده‌ها آيه و صدها حديث نبوي در مورد اوست، با ابوبكر و عمر و عثمان و... يكسان و بلكه از آنها كمتر است؟
آيا فاتح «خيبر»، قهرمان «احد»، قاتل عمرو بن عبدود، پرچم‌دار «بدر»، ثابت‌قدم‌ترين سرباز «حنين»، با فراريان «احد» و «خيبر» و «حنين» يكسان و بلكه از آنها كمتر است؟
آيا مقام كسي كه لحظه‌اي بت‌نپرستيد، از كساني‌ كه سابقه بت‌پرستي دارند پايين‌تر است؟ و...
با اين حال، حتي خود بزرگان اهل سنت به اين افضليت اعتراف دارند؛ هرچند شرايط روزگار گاهي مانع از آشكار نمودن حقايق مي‌‌شود. نمونه زير، گوياي خفقان تاريخي است كه، اهل سنت به آن معترفند.
ابن حداد مي‌گويد: «در مجلس ابن اخشيد بودم، آن‌گاه كه خواستم بلند شوم، تنها مرا نگه داشت، سپس گفت:
أيُّما اَفضلُ ابوبكرٍ اَو عمرُ اَوْ عليٌّ؟ قُلتُ: إن كانتْ عندَك فَعليّ وَ اِن كان برّاً فابوبكرٍ.[5]
كدام افضل است؛ ابوبكر يا عمر يا علي؟ گفتم: اگر اين سخن نزد تو بماند (به كسي نگويي) علي افضل است، اما اگر اين سخن را در جاي ديگر نقل كني، ابوبكر افضل است!
 
[1]. مستدرك حاكم، ج2، ص131؛ السنن الكبري، ج5، ص127؛ كنزالعمال، ج4، ص441.
[2]. شرح نهج البلاغه، ابن ابي‌الحديد، ج1، ص294؛ ج9، ص167.
[3]. جامع الاحاديث، ج18، ص53.
[4]. الاستيعاب، ج3، ص1115؛ شواهد التنزيل، ج1، ص31.
[5]. تاريخ اسلام، ذهبي، ج25، صص305 ـ 306.

کلید واژگان: