لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

محل دفن پيامبر صلي الله عليه و آله

پيامبر صلي الله عليه و آله  در حجرة عايشه دفن شد، پس چرا شيعيان، عايشه را به كفر و نفاق متهم مي‌كنند؟ آيا دفن شدن پيامبر صلي الله عليه و آله  در حجره عايشه دليل اين نيست كه پيامبر صلي الله عليه و آله  او را دوست مي‌داشته و از او راضي بوده است.
پاسخ
1. حجره عايشه ملك عايشه نبود، بلكه از آن رسول خدا صلي الله عليه و آله  بود. آيا دفن شدن كسي در ملك خودش، هر چند ديگري در آن ساكن باشد، دليل رضايت صاحب ملك از ساكن آن است؟
2. گوشه‌هايي از عدم رضايت رسول خدا صلي الله عليه و آله  از عايشه و حفصه در جواب سؤال 6 گذشت و بخشي ديگر در آينده نقل خواهد شد.
 عليها السلام . راويان و مورخان اهل سنت نوشته‌اند: «رسول خدا عايشه را از جنگي كه در راه آن سگ‌هاي حوأب به عايشه و اطرافيانش پارس خواهد كرد، منع فرمود»[1]پس چرا عايشه وارد چنين جنگي شد؟
بنا به روايات اهل سنت، پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله ، دوستي با علي عليه السلام  را نشانه ايمان و دشمني با علي عليه السلام  را نشانه كفر و نفاق دانست؟
رسول خدا صلي الله عليه و آله  همچنين فرمود:
يا علي! عدوّك عدوّي و عدوّي عدوّ الله والويل لمن ابغضك بعدي.[2]
اي علي! دشمن تو دشمن من است و دشمن من دشمن خداست. واي به حال كسي كه بعد از من بر تو خشم گيرد.
آيا جنگ عايشه با علي عليه السلام  نشانه شدت ايمان عايشه بود؟
مگر رسول خدا صلي الله عليه و آله  در مورد علي عليه السلام ، فاطمه عليها السلام ، حسن و حسين عليهما السلام  نفرمود:«اَنَا حَربٌ لِمَن حارَبكُم وَ سِلمٌ لمَن سالَمكُم»[3]در اين صورت، جنگ عايشه با علي عليه السلام  در جمل چه معنايي داشت؟
دفن شدن رسول خدا صلي الله عليه و آله  در حجره عايشه نيز ترفند ابوبكر بود كه گفت من از رسول خدا شنيده‌ام كه انبيا هرجا از دنيا بروند همان‌جا بايد دفن شوند.[4]
 
[1]. تفسير آلوسي، ج22، ص11.
[2]. مستدرك حاكم، ج3، ص138.
[3]. المعجم الكبير، ج5، ص184؛ اسد الغابه، ج 2، ص 390؛ البداية و النهايه، ج 8، ص 205؛ تاريخ اسلام، ج 3، ص 45.
[4]. سنن ترمذي، ج 2، ص 242؛ موطأ، مالك، ج 1، ص 231.

کلید واژگان: