لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

فرق امام و پيامبر صلي الله عليه و آله

پيروان فرقه قادياني كافرند، به دليل اينكه مدعي پيامبري رهبرشان هستند. شيعيان كه مي‌گويند ائمه‌شان داراي ويژگي‌هاي پيامبران و حتي بيشتر از آن هستند، با آنها چه تفاوتي دارند؟ آيا اين ادعاي شيعه كفر نيست؟ تمايزهاي اساسي امام و پيامبر از ديدگاه شيعه چيست؟
آيا پيامبر صلي الله عليه و آله  آمده است تا ما را به آمدن دوازده امام مژده دهد؟ اماماني كه گفته‌ها و كارهايشان همانند گفته‌ها و كارهاي اوست و به طور كامل مانند او معصوم‌اند...؟
پاسخ
اين پرسش شامل چند بحث است.
1. خود اهل سنت در روايت‌هاي متعدد نقل كرده‌اند كه پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله  مي‌فرمايد:
هركس مي‌خواهد علم حضرت آدم عليه السلام ، جديت حضرت نوح عليه السلام ، صبر و بردباري حضرت ابراهيم عليه السلام ، زيركي و صلابت حضرت موسي عليه السلام  و زهد و تقواي حضرت عيسي عليه السلام  را ببيند به علي نگاه كند.[1]
پس اگر اين ادعا كفر باشد، از دو حال خارج نيست: يا واقعاً اين گفتار رسول خدا است، در اين صورت ـ نعوذ بالله ـ رسول خدا صلي الله عليه و آله  كافر شده است، يا اين روايت سخن رسول خدا صلي الله عليه و آله  نيست كه در اين صورت، كساني‌ از اهل سنت كه اين سخن را به رسول خدا صلي الله عليه و آله  نسبت داده‌اند، دروغگو هستند.
2. اين برتري اهل بيت: و برخورداري از همه اوصاف انبيا، نسبت به ساير پيامبران است نه نسبت به رسول خدا صلي الله عليه و آله  و برخورداري از ويژگي‌هاي خاص انبيا همچون عصمت و دانش فراوان به معناي عقيده به نبوت امامان نيست تا انكار ختم نبوت تلقي گردد.
 عليها السلام . پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله  اصل و اساس است و اهل بيت: دانش‌آموختگان ممتاز و معرفي‌شدة او هستند، از اين‌رو، گفته‌هاي امامان همانند فرمايشات رسول خدا صلي الله عليه و آله  است[2]؛ امامان شيعه: معصوم هستند؛ زيرا خداوند درباره آنها فرموده است:
{إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً} (احزاب:  عليها السلام  عليها السلام )
خداوند فقط مي‌خواهد پليدي [گناه] را از شما اهل بيت دور كند و كاملاً شما را پاك سازد.
تمام مفسران اهل سنت نوشته‌اند: «پس از نزول اين آيه، رسول خدا[ صلي الله عليه و آله ] عباي خود را بر سر علي[ عليه السلام ] و فاطمه[ عليها السلام ] و حسن و حسين[ عليهما السلام ] كشيد و فرمود: اهل بيت من اينها هستند».[3]
تسري اين آيه در مورد امامان پس از امام حسين عليه السلام ، در جواب پرسش  عليها السلام 2 توضيح داده شد. اما تفاوت امامان شيعه با پيامبر اسلام يا ساير پيامبران در جواب سؤال 125 خواهد آمد.
 
[1]. شرح نهج البلاغه، ابن ابي‌الحديد، ج 7، ص 220؛ ج 9، ص 168؛ شواهد التنزيل، ج 1، صص 103 و 100 و 137؛ الكتاب اللطيف، ج1، ص160.
[2]. همان.
[3]. شرح نهج البلاغه، ابن ابي‌الحديد، ج 7، ص 220؛ ج 9، ص 168؛ شواهد التنزيل، ج 1، صص 103 و 100 و 137؛ الكتاب اللطيف، ج1، ص160.

کلید واژگان: