لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

جنگ علي عليه السلام با معاندان

شيعه ادعا مي‌كند كه هدف ابوبكر، عمر و عثمان، پادشاهي و رياست بود درحالي‌كه اين سه با هيچ مسلماني به‌خاطر حكومت و قدرت مبارزه نكردند، بلكه تنها با مرتدان و كفار جنگيدند و... . وقتي شيعه به خود اجازه مي‌دهد اينها را ستمگر و دشمن پيامبر صلي الله عليه و آله  قرار دهد بايد درباره علي[ عليه السلام ] نيز چنين چيزي بگويد.
پاسخ
1. نمي‌توان كشورگشايي حاكمي را دليل بر اهداف الهي و معنوي او دانست.
2. ظلم به اهل بيت پيامبر صلي الله عليه و آله  به مراتب بدتر از ستم به هر مسلمان ديگر است، چگونه مي‌گوييد آنها به‌خاطر حكومت به كسي ظلم نكردند؟ اگر ابوبكر و عمر به هيچ كس ظلم نكردند، فاطمه عليها السلام  دختر رسول خدا صلي الله عليه و آله  به چه كساني فرمود: «من خدا و ملائكه را شاهد مي‌گيرم كه مرا آزرديد، از شما راضي نيستم و از دست شما به رسول خدا[ صلي الله عليه و آله ] شكايت خواهم كرد؟».[1]
و اينكه نوشته‌اند: «فاطمه از ابوبكر خشمگين شد»[2]، آيا فاطمه خلاف كرد خشمگين شد يا ابوبكر در حق او ظلم كرد و فاطمه خشمگين شد؟
و اينكه مي‌گوييد ابوبكر و عمر و عثمان با مرتدان جنگيدند، مقصود شما از ارتداد و كفر، مخالفت با خلافت ابوبكر و عمر و عثمان مي‌باشد كه آنها با مخالفان خود جنگيدند و شما اسم آن را مبارزه با مرتدين گذاشتيد.
 عليها السلام . جنگ‌هاي علي عليه السلام  در جمل و صفين و نهروان ـ با ناكثين، قاسطين و مارقين ـ بنا به دستور رسول خدا صلي الله عليه و آله  بود. اگر شما جنگ‌هاي علي عليه السلام  را مسلمان‌كُشي معنا كنيد، رسول خدا صلي الله عليه و آله  را به مسلمان‌كشي متهم كرده‌ايد.
4. خود اهل سنت بارها نوشته‌اند كه رسول خدا صلي الله عليه و آله  به علي عليه السلام  فرمود:«حَربُكَ حَربي وَ سِلمُكَ سِلمي»[3]؛ «جنگ تو جنگ من و صلح تو صلح من است».
5. علي عليه السلام  با مسلمانان نجنگيد بلكه با منافقان جنگيد.
 
[1]. الامامة ‌و السياسة، ج1، ص31.
[2]. صحيح بخاري، ‌ج3، ص1126؛ مسند احمد بن حنبل، ج1، ص6 و...
[3]. مسند احمد بن حنبل، ج2، ص442؛ مستدرك حاكم، ج3، ص161؛ سنن ابن ماجه، ج1، ص52.

کلید واژگان: