لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

خلافت دو تن از اهل بيت

فقط دو نفر از امامان دوازده‌گانه خلافت را به دست گرفته‌اند (علي بن ابي‌طالب و حسن بن علي[ عليهما السلام ]) پس خلافت و حكومت بقيه امامان كجاست درحالي‌كه روايت مي‌گويد آنها دوازده خليفه‌اند.
پاسخ
امامان، به اراده خداوند مجهز به علم رسول خدا صلي الله عليه و آله  پس از رسول خدا صلي الله عليه و آله  هستند. اگر مؤمنان پس از رسول خدا صلي الله عليه و آله  خلافت را به ائمه واگذارند آنها آنچه از علم و عمل از رسول خدا صلي الله عليه و آله  آموخته‌اند را اجرا مي‌كنند. اما اگر در ظاهر، خلافت به ائمه واگذار نشود، دين خدا را به كساني‌ كه براي فهم و يادگيري سراغ آنها بروند، مي‌آموزند و با نور خدا تشنگان هدايت (همچون شيعيان) را سيراب مي‌كنند. ائمه اطهار: نور خدا هستند، كساني كه سراغ آنها نمي‌روند، از نور خدا محروم مي‌مانند؛ چنان‌كه قرآن نور و هدايت است، اگر كسي به سراغ قرآن نرود، از نور آن هدايت نمي‌پذيرد.
همان‌طور كه عدم مراجعه به قرآن، مقام و منزلت قرآن را كم نمي‌كند عدم واگذاري حاكميت به اهل بيت نيز از مقام و منزلت آنها كم نمي‌كند. آنان خليفه پيامبر در جميع شئون پيامبر به جز در دريافت وحي مي‌باشند، نه فقط در حكومت ظاهري از تبيين و تفسير دين تا تربيت معنوي امت و آنان از خلافت ظاهري بازداشته شدند ولي بقيه مسئوليت‌ها را انجام دادند. چه آناني كه به حكومت ظاهري رسيدند و چه آناني كه نرسيدند.

کلید واژگان: