لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

مظلوميت امام حسين عليه السلام در ميان اهل بيت:

شيعيان معتقدند علي بن ابي‌طالب[ عليه السلام ] از فرزندش حسين[ عليه السلام ] برتر است. بايد پرسيد: چرا براي شهادت علي همچون [امام] حسين[ عليه السلام ] گريه نمي‌كنند و براي رسول خدا صلي الله عليه و آله  هم، چنان گريه نمي‌كنند كه براي حسين[ عليه السلام ]؟
پاسخ
رسول خدا صلي الله عليه و آله  و علي بن ابي‌طالب عليه السلام  نيز براي حسين عليه السلام  گريه كرده‌اند. مظلوميت حسين چيزي بيش از مظلوميت ساير اهل بيت: است.
امام صادق عليه السلام  مي‌فرمايد:
رسول خدا صلي الله عليه و آله  حسين را در دامن خود نشاند و اندوهگين به او نگريست و فرمود: از شهادت حسين آتشي در قلب مؤمنان ايجاد مي‌شود كه هيچ‌گاه خاموش نشود... .[1]
 
[1]. مستدرك الوسائل، ج 10، ص 318.

کلید واژگان: