لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

عزاداري پيامبر صلي الله عليه و آله و علي عليه السلام در مصائب

چرا پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله  هنگام وفات فرزندش ابراهيم و حضرت علي[ عليه السلام ] هنگام وفات فاطمه، به سر و صورت نزدند.
پاسخ
چنان‌كه پيشتر گذشت، شيعه توصيه نمي‌كند كسي در مصائب به سر و صورت بزند، بلكه براي بزرگان دين از باب تعظيم شعائر، مجالس حزن و عزا برگزار مي‌كنند و بر مصائبي كه بر آنان رفته گريه مي‌كنند. حال سؤالي مطرح مي‌شود كه آيا مصائب اهل بيت: كمتر از مصائب يوسف عليه السلام  بود كه يعقوب عليه السلام  ساليان طولاني براي وي گريه كرد؟

کلید واژگان: