لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

شرط نبودن بلوغ در امامت

شيعه اعتقاد دارد كه «بلوغ» از شروط امامت است، در حالي كه امام غايب شيعه،
در پنج سالگي به امامت رسيده است، پس اين شرط چگونه درباره وي رعايت شده است؟
پاسخ
شرايطي همچون بلوغ، مربوط به امام جماعت در نماز است. شما امام معصوم و امام جماعت نماز را اشتباه گرفته‌ايد. دوازده امام، از سوي خدا معرفي شده‌اند و به علم و عصمت خدادادي آراسته‌اند و هيچ شرطي جز معرفي از سوي رسول خدا صلي الله عليه و آله  يا امام پيش از خود، براي امامت آنها وجود ندارد. كسي هم كه از سوي خدا و رسول خدا صلي الله عليه و آله  معرفي شود، امام خواهد بود هر چند كه خردسال باشد.

کلید واژگان: