لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

تعدد فرق شيعه

اگر كسي بخواهد شيعه شود، از ميان فرق شيعه مانند: اماميه، اسماعيليه، نصيريه و... كه مدعي امامت بلافصل علي[ عليه السلام ] هستند و همگي با صحابه دشمن هستند، كدام فرقه را بايد انتخاب كند؟
پاسخ
اولاً شيعه با صحابه دشمن نيست؛ ثانياً شيعه‌ برخلاف اهل سنت كه فرقه‌هاي متعددي دارند، هم‌اكنون بيش از سه فرقه ندارد. حال پرسش اين است:
1. اگر كسي بخواهد سنّي شود از ميان مذاهب مختلف معتزله، اشاعره، خوارج، وهابيت ـ در اصول دين ـ و حنفي، شافعي، حنبلي و مالكي ـ در فقه ـ كدام را بايد انتخاب كند؟ همان روش را هم براي شيعه‌شدن رعايت مي‌كند. بنابراين چند فرقه داشتن دليل بر بطلان مذهبي نمي‌تواند باشد، بلكه انسان بايد در گزينش عقيده تابع دليل عقلي و نقلي باشد. شيعه بنابر دلايل نقلي از رسول خدا صلي الله عليه و آله  كه پيروي از اهل بيت: را مانع از گمراهي دانسته، مفتخر است كه پيرو اهل بيت پيامبر: مي‌باشد.
2. هر كس بخواهد شيعه شود، بايد شيعه دوازده‌امامي بشود؛ زيرا كه رسول خدا صلي الله عليه و آله  فرموده است: «يَكُونُ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً»[1]؛ «بعد از من دوازده جانشين خواهد بود».
همچنين فرمودند:«أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَنْقَضِي حَتَّى يَمْضِيَ فِيهِمْ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً»[2]؛ «اين امر ادا نمي‌شود، مگر آنكه دوازده خليفه واقع شود».
 
[1]. مسند احمد بن حنبل، ج 5، ص 92؛ صحيح ابن حبان، ج 15، ص 44 و...
[2]. صحيح مسلم، ج 6، ص 3؛ مسند احمد بن حنبل، ج 5، ص 86.

کلید واژگان: