لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

شيعه و پوشيدن لباس سياه

روايت‌هاي متعددي از منابع شيعي در مورد مذمت لباس سياه نقل شده است. با
اين وجود چرا شيعه سياه مي‌پوشد و چرا شيعيان لباس سياه را از لباس سادات مي‌دانند؟
پاسخ
علت نهي اهل بيت: از پوشيدن لباس سياه آن بوده است كه لباس سياه
شعار بني‌عباس بوده و آنان به سياه‌جامگان مشهور بودند. از‌اين‌رو، براي مقابله سياسي با آنان از پوشيدن لباس سياه منع نموده و آن را مكروه مي‌دانستند. اما اگر مراد
از عبارت «چرا شيعه سياه مي‌پوشد»، در ايام شهادت و وفات اهل بيت: است، جواب اين است كه سياه، رنگ عزا و نشانه عزادار بودن است كه البته اجباري در آن نيست (در جواب پرسش 12 و 11 گذشت). اما اگر لباس روزمره شيعه مورد نظر باشد، شيعه اصراري و عقيده‌اي به آن ندارد، بلكه سلايق، مختلف است و هركس هر رنگي را دوست داشته باشد، مي‌پوشد، در عين حال، لباس سياه مذموم است و توصيه نمي‌شود.
در پاسخ قسمت دوم نيز شيعه لباس سياه را لباس سادات نمي‌داند، بلكه تنها عمامة سياه نشانه سيد بودن است، آن هم در كراهت لباس مشكي استثنا شده است: «كَان رسولُ اللهصلي الله عليه و آله  يَكرهُ السَّوادَ إلاّ في ثَلاثةٍ: الخُفِّ وَ الْكِساءِ وَ الْعِمَامة»[1]؛ «پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله  از لباس سياه اكراه داشت مگر در سه چيز: كفش و عباي مشكي و عمامه مشكي».
 
[1]. كافي، ج 3، ص 403.

کلید واژگان: