لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

رابطه عمر با علي عليه السلام

شيعه ادعا مي‌كند كه عمر دشمن علي[ عليه السلام ] بود، در حالي كه عمر وقتي براي تحويل گرفتن كليدهاي بيت‌المقدس مي‌رود علي[ عليه السلام ] را جانشين خود در مدينه قرار داد. چگونه اين رفتار با دشمني سازگار است؟
پاسخ
اهل سنّت نوشته‌اند كه: «پس از واقعه سقيفه، شمشير بر گردن علي بن ابي‌طالب گذاشتند و از او خواستند با ابوبكر بيعت كند. علي[ عليه السلام ] گفت: اگر بيعت نكنم چه؟ عمر گفت: به خدا قسم گردنت را مي‌زنيم. علي[ عليه السلام ] گفت: در آن صورت، بنده خدا و برادر رسول خدا را كشته‌ايد! عمر گفت: بنده خدا را آري! اما برادر رسول خدا صلي الله عليه و آله  را نه».[1]
و نوشته‌اند: «عمر گفت: هيزم بياوريد اين خانه (خانه علي) را با اهل آن آتش مي‌زنم. گفتند: عمر! فاطمه در آن خانه هست! گفت: حتي اگر فاطمه باشد».[2]
پس موضوع دشمني عمر با علي عليه السلام  غير قابل انكار است، اما درباره جانشين قراردادن علي عليه السلام  بايد گفت:
1. عمر بهتر از هركس ديگر علي عليه السلام  را مي‌شناخت. و به خوبي مي‌دانست كه علي عليه السلام  حتي به دشمن خود خيانت نمي‌كند، و تشنه قدرت و حكومت نيست تا در غياب او دست به اقدامي بزند در نتيجه، علي عليه السلام  را به جانشيني خود در مدينه گمارد.
2. آنجا كه پاي مبارزه با كفار در ميان بود، علي عليه السلام  جز به پيشرفت اسلام نمي‌انديشيد و با خلفاي وقت همكاري مي‌كرد.
 
[1]. الامامة و السياسه، ج 1، ص 30.
[2]. همان و در جواب سؤال 5 گذشت.

کلید واژگان: