لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

دلالت نداشتن فتح بيت‌المقدس بر حقانيت مذهب

مسجدالاقصي در زمان عمر آزاد شد، سپس در زمان رهبر سنّي‌مذهب، صلاح الدين ايوبي آزاد گرديد. شيعه چه دستاوردي در طول تاريخ داشته است؟ آيا سرزميني را گشوده؟ آيا دشمني از دشمنان اسلام و مسلمانان را عقب رانده است؟
پاسخ
1. حق يا باطل بودن مذهب و عقيده‌اي نه با گشودن كشورها و سرزمين‌هاي ديگران قابل اثبات است و نه با شكست در جنگ (جواب پرسش 1 صلي الله عليه و آله  هم به اين مطلب اشاره كرديم).
اگر سنّي بودن موجب اين شجاعت و فتوحات شده است كه حتي فتح بيت المقدس به دست مسلمانان را به حساب مذهبتان مي‌گذاريد، چرا امروز در مقابل صهيونيسم جنايت‌كار كه هم بيت‌المقدس را اشغال كرده و هم مسلمانان ساكن فلسطين را به بدترين وضع ممكن از بين مي‌برد، گوشه‌اي از شجاعت خود را نشان نمي‌دهيد؟
چرا يهوديان اسرائيل در يك جنگ شش روزه، تمام قدرت كشورهاي سنّي را درهم پيچيدند؛ به طوري كه با گذشت چند دهه هنوز نمي‌توانند قد بلند كنند؟
چه شد كه سنّي‌هاي فاتح فلسطين، امروز اين سرزمين را دو دستي تقديم يهود مي‌كنند؟ آيا فاتحان پيشين سني نبودند يا شما سنّي نيستيد؟
چگونه است كه شيعيان جنوب لبنان را كه با كمترين امكانات، در برابر اسرائيل ـ كه در شش روز كشورهاي سني‌نشين را شكست داد ـ ،  عليها السلام  عليها السلام  روز ايستادند و به گونه‌اي باور نكردني اسرائيل را شكست دادند، «حزب الشيطان» مي‌خوانيد؟ اما به فتح صلاح الدين ايوبي افتخار مي‌كنيد؟
چگونه است كه تعداد معدودي جوانان شيعه، اسرائيل را از جنوب لبنان اخراج كردند؛ اما شما با چند كشور سني نتوانستيد اسرائيل را از فلسطين اخراج كنيد؟
پس كجا رفته آن غيرت عمري و غيرت صلاح الدين ايوبي شما؟
چه شد كه عمر كشورهاي ديگر را فتح مي‌كرد، اما امروزه پيروان عمر در عربستان، حتي در برابر تهديد صدام كه از قماش خود شما بود و سني بود، براي دفاع از كشور خودشان دست به دامن آمريكاي كافر مي‌شوند؟ اگر شما پيرو عمر، فاتح بيت‌المقدس هستيد، چرا در جنگ نابرابر 22 روزه، مردم مظلوم و ستم كشيده فلسطين را ـ كه از اهل سنت هستند ـ ياري نكرديد؟
2. مگر در طول تاريخ حاكمان سنّي مذهب، اجازه دادند كه شيعه يك روز خوشي به خود ببيند و نفس راحتي بكشد تا بتواند در مقام دفاع از كيان اسلام برآيد؟
مگر گذاشتند علي بن ابي‌طالب عليه السلام  در دوران كوتاه خلافتش از جنگ داخلي آسوده شود تا به تدبير گسترش اسلام بپردازد؟
مگر گذاشتند شيعه اظهار وجود كند و قدرت بگيرد تا با دشمنان اسلام مبارزه كند؟
 عليها السلام . امروزه كدام كشور و كدام فرقه اسلامي در برابر دنياي كفر به ويژه در مقابل آمريكا و اسرائيل ايستاده است؟ حكومت شيعه يا حكومت‌هاي ديگر مذاهب؟ آيا امروز دشمنان واقعي استكبار و اسرائيل، ايران شيعي است يا كشورهاي ديگر؟ و...
چرا امروزه سران بيشتر كشورهاي اسلامي جز ايران، مطيع آمريكا و بيشتر علماي اسلامي مطيع حاكمان هستند؟

کلید واژگان: