لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

ميزان اعتبار كتاب كافي

شيعه معتقد است: بيشتر روايت‌هاي كتاب كافي ضعيف است و كتاب صحيحي
جز قرآن نداريم. در اين صورت، چرا مي‌گويند: كافي شرح و تفسير قرآن
است؟...
پاسخ
1. در اين پرسش مشخص نشده كدام عالم متخصص علوم روايي و رجال‌شناسي، بيشتر روايت‌هاي كافي را ضعيف مي‌داند و يا كدام مفسر شيعي كافي را تفسير قرآن دانسته است؟
2. شيعه معتقد است جز قرآن هيچ كتاب صددرصد صحيحي وجود ندارد.
مگر اهل سنت بعضي از روايت‌هاي صحاح سته و مسانيد و ساير كتب روايي خود را نقد نمي‌كنند؟ مگر اهل سنت كتب رجال و علماي رجال‌شناس ندارند كه اسناد روايت‌ها را جرح و تعديل مي‌نمايند؟
 عليها السلام . شيعه مفتخر است كه در عمل به دستورهاي اسلام، عناد ندارد و تعصب مذهبي او را به تأييد روايت‌هاي ضعيف وادار نمي‌كند، بلكه راويان را جرح و تعديل و روايت‌هاي ضعيف را شناسايي مي‌كند و آنها را كنار مي‌گذارد، حتي اگر از منابع و از اصول خودش باشد؛ و روايت‌هاي صحيح و موثق را مي‌پذيرد.
4. تفاسير اهل سنّت در موارد بسياري روايت‌هاي يكديگر را نقد و رد كرده‌اند. حال بايد بگوييم اين چه تفسيري است؟
5. شيعه برخلاف اهل سنت كه همه روايات صحيحين را صحيح مي‌داند، با كمال افتخار اعلان مي‌كند تنها كتاب صددرصد صحيح، قرآن است و هيچ كتابي جز قرآن بي‌نقص نيست. اما اين عقيده بدان معنا نيست كه بيشتر روايت‌هاي كتاب‌هايي مانند كافي و امثال آن ضعيف باشد، بلكه معتقديم اين كتاب‌ها روايت‌هاي ضعيفي هم دارند كه بر اساس قواعد رجالي و علم درايه مورد نقد و بررسي قرار گرفته و تأييد يا ردّ مي‌شوند، اما تعداد اين روايات ضعيف آنچنان زياد نيست كه به ارزش و اعتبار اين كتاب‌ها آسيبي برساند.

کلید واژگان: