لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

با توجه به حديث «ارتد الناس بعد النبي الا ثلاث»، آيا جابر؛ زائر اربعين حسيني، هم يكي از مرتدين است؟

روايتي كه مي‌گويد پس از درگذشت رسول الله(صلي الله عليه و آله)، همه صحابه به جز سه نفر مرتد شدند، از نظر سندي ضعيف است؛ زيرا در سلسله سند آن، افراد مجهولي وجود دارند و از نگاه اصول و ضوابط علم رجال، مخدوش‌اند. ازاين‌رو هيچ‌گاه به مضمون چنين رواياتي اعتنا نمي­شود. از جمله افرادي كه در سند اين روايت قرار دارد، «يحيي بن خالد» است. اين شخص به دليل مجهول بودنش، نه مدح شده است و نه ذم.
شخص ديگر، «سهل بن زياد» است كه نجاشي در رجال، در مورد او مي‌گويد: «در حديث، ضعيف و غير قابل اعتماد است». احمد بن محمد بن عيسي (رئيس قميّين و از فقهاء مشهور زمان امام هادي(عليه السلام) و امام عسكري(عليه السلام)) نيز، شهادت به غالي بودن و دروغ‌گو بودن او مي‌داد و او را از قم به ري تبعيد كرد.[1]همچنين شيخ طوسي(رضي الله عنه) در فهرست، او را ضعيف دانسته است.[2]ابن غضائري(رضي الله عنه)، يكي از بزرگان علم، رجال در كتاب رجال خود مي‌گويد: «كان ضعيفاً جدّاً فاسد الرواية و الدين»؛[3]«سهل بن زياد، جداً ضعيف است. هم روايتش و هم دينش فاسد است».
بنابراين اين‌گونه روايات، نمي­تواند مبناي هيچ استدلالي قرار گيرد. البته مورخان نوشته‌اند كه پس از درگذشت رسول الله6، عده‌اي از مسلمانان ادعاي نبوت كردند و مرتد شدند. جماعتي از مسلمانان نيز از دادن زكات به خليفه اول امتناع كردند و به ارتداد متهم شدند. خليفه اول نيز در برابر آنها، جنگ‌هاي متعددي به راه انداخت.[4]مطلبي بر اين مبنا كه همه مسلمانان به جز چند نفر، مرتد شده باشند، وجود ندارد و از تهمت‌هايي است كه به شيعه مي‌زنند. پس جابر بن عبدالله انصاري، از بزرگان صحابه و مورد احترام همه بود.
 
[1]. رجال النجاشي، ص185؛«كان ضعيفاً في الحديث، غير معتمد فيه و كان احمد بن محمد بن عيسي يشهد عليه بالغلوّ و الكذب و أخرجه من قم الي الريّ».
[2]. الفهرست، ص228.
[3]. رجال ابن الغضائري، ص67.
[4]. تاريخ طبري، ج3، ص318؛ تاريخ يعقوبي، ج2، ص128.

کلید واژگان: