لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

چرا پيامبر(صلي الله عليه و آله) با صفيه، دختر حي بن اخطب از بني نضير، ازدواج كرد؟

چرا پيامبر(صلي الله عليه و آله) با صفيه، دختر حي بن اخطب از بني نضير، ازدواج كرد؟ پيامبر(صلي الله عليه و آله) شوهر سابقش كنان بن ربيع را براي دست‌يابي به جواهراتش شكنجه داده و اعدام كرده بود. اين درحالي است كه صفيه 16 سال و پيامبر(صلي الله عليه و آله) 60 ساله بود. پيامبر(صلي الله عليه و آله) همان شب اعدام، با وي ازدواج كرد و همبستر شد؟
×  پاسخ
صفيه پيش از پيامبر(صلي الله عليه و آله) دو بار ازدواج كرده بود. وي پس از آنكه از شوهر اولش به نام سلام بن مشكم، طلاق گرفته بود با كنان بن ربيع بن ابي‌الحقيق ازدواج كرد. دختران در آن زمان اغلب، در حدود 9 سالگي به بلوغ جنسي مي‌رسيدند و ازدواج مي‌كردند و ازدواج با فاصله سني با توجه به جمعيت زنان بيوه، بسيار بود.
ازدواج پيامبر(صلي الله عليه و آله) با صفيه پس از نظرخواهي از وي بود. آن حضرت او را ميان اسير بودن مانند ديگر اسرا و آزادي و ازدواج با خود مخير كرده بود. دليل اين پيشنهاد اين بود كه صفيه دختر رئيس قبيله خود بود و به دستور پيامبر(صلي الله عليه و آله) مانند ديگر اسرا با وي رفتار نمي‌شد و شأن و جايگاهش در ميان قبيله خود محفوظ مي‌شد. هيچ گزارشي مبني بر اينكه پيامبر(صلي الله عليه و آله) بلافاصله با صفيه ازدواج كرده باشد، وجود ندارد گزارش‌ها تاكيد مي‌كنند كه پيامبر(صلي الله عليه و آله) پس از اتمام كار خيبر و پس از آنكه صفيه دوره طهارت از حيض را گذراند، بر اساس قانون ازدواج با زنان اسير كافر كه شوهرانشان كشته شده‌اند، با وي ازدواج كرد. بنابر بسياري از گزارش‌ها صفيه به پيامبر(صلي الله عليه و آله) اعلام كرد كه طبق خوابي كه ديده، انتظار ازدواج با آن حضرت را داشته است. وي آن‌چنان شيفته آن حضرت بود كه حسادت زنان ديگر آن حضرت را بر مي‌انگيخت. نقل است كه رسول خدا(صلي الله عليه و آله) پس از اسارت صفيه وي را نزد خود نگه داشت. در اين هنگام، پيامبر(صلي الله عليه و آله) در چهره صفيه و نزديك چشم او كبوديي ديد كه به سبزي مي‌زد. از او پرسيد: «اين چيست؟» گفت: «اي رسول خدا(صلي الله عليه و آله) در خواب چنان ديدم كه ماهي از سوي آسمان يثرب آمد و در دامن من قرار گرفت. اين موضوع را به شوهرم، كنانه، گفتم. او گفت: گويا دوست داري همسر پادشاهي شوي كه از مدينه مي‌آيد؟ پس ضربه‌اي بر من وارد كرد...».[1]
بازجويي از كنانه و نه شكنجه كه برخلاف دستورات قضايي اسلام است، به دليل پنهان كردن اموالي بود كه آنان براساس صلح نامه، بايد به مسلمانان تحويل مي‌دادند، ولي آنها آن اموال را پنهان كردند و با آن عليه اسلام توطئه ديگري را سامان دادند.[2]
 
 
 
[1]. طبقات الكبري، ج8، ص96؛ المحبر، صص90 و 91.
[2]. http://www.ahlebayt.porsemani.ir/contentD

کلید واژگان: