لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

قسم خوردن به غير از خداي سبحان

سئوال: آيا قسم خوردن به غير از خداي سبحان شرك است؟
پاسخ : برخي از دلايل جواز آن از كتاب و سنت :
اما كتاب: «والتين و الزيتون و طور سينين و هذا البلد الامين» (1) ؛ «واليل اذا يغشي و النهار اذا تجلي» (2) و آيات فراوان ديگري وجود دارد كه در آنها خداوند به قلم، خورشيد و . . . قسم ياد كرده است.
و اما سنت: پيامبر اكرم (ص) در موارد بسياري به غير خدا قسم ياد نمودند: «مردي نزد پيامبر آمد و گفت: اي رسول خدا كدام صدقه پاداش بزرگتري دارد؟ فرمودند: قسم به پدرت . . . » (3)
در سنت احمد بن حنبل آمده كه پيامبر در پايان به مرد فرمود: « . . . به جان خود قسم كه امر به معروف و نهي از منكر كني بهتر از اين است كه سكوت كني.»(4)

پي نوشت ها :
1- تين : 1 و 2 و 3
2- ليل : 1 و 2
3- صحيح مسلم، 3 : 94
4- مسند احمد، 5 : 225
 
 

کلید واژگان: قسم