لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

عزاداري در عاشورا با امر به صبر در مصيبت چه معني دارد؟

 
مي‌گويند: در آيات قرآن سفارش به صبر بر مصيبت‌ها شده چنان‌كه مي‌‌فرمايد:
{الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ} (بقره: 156)
كساني كه چون آسيبي به آنان رسد مي‌‌گويند ما از خداييم و به‌سوي او باز مي‌‌گرديم.
پس چرا شيعيان در شهادت حسين اين همه گريه مي‌‌كنند؟
 
پاسخ:
گريه بر عزيزان امر طبيعي است و پيامبر خدا (ص) حتي خلفا در مصايب سخت مي‌‌گريستند و كسي كه فاقد اين احساسات و ترحم باشد از فطرت انساني دور است. ولي عزاداري براي حسين بن علي (ع)  دليل بر بي‌صبري نيست  بلكه عزاداري براي احياي مكتب حسين بن علي (ع)  است كه مي‌‌فرمايد:
إِنِّي لا أرَي الْمَوتَ إلاّ سَعادةً وَلَاالْحَياةَ مَعَ الظّالمينَ إلاّ بَرماً.
من مرگ در راه خدا را جز خوشبختي و زندگي با ستمگران را جز دلتنگي و ناراحتي نمي‌دانم.
حركت‌‌هاي ميليوني در ايام عاشورا در تمام نقاط شيعه‌نشين بلكه در برخي از نقاط سنّي‌نشين به‌خاطر احياي اين مكتب است و به خاطر اين نوع حركت‌‌هاي دسته‌جمعي مكتب عاشورا زنده مانده و به صورت مدرسه‌اي براي نسل‌‌هاي آينده آموزنده است و حركت‌‌هاي آزادي بخش در نقاط مختلف جهان پرتوي از جهاد حسيني و نمونه‌اي از درس‌‌هاي عزّت بخش و سعادت آفرين او است و به قول گوينده:
پايان زندگاني هركس به مرگ اوست
 
جز مرد حق كه مرگ وي آغاز دفتر است
 
آغاز شد حيات حسيني به مرگ او
 
اين قصه رمز آب حيات است و كوثر است
 
سربازي حسين و سرافرازي حسين
 
امروز زينت سر هر تاج و افسر
 
است
 
 
مراجعه شود: جدال احسن، ص 281.
 
 
 
 

کلید واژگان: عزاداري - مصيبت - مرگ - شهيد - اسلام - شيعه - اهل سنت - صحابه.