لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

همنامي برخي از فرزندان امام علي (ع) با خلفا

آيا همنامي برخي از فرزندان امام علي (ع)  با خلفا نشانه داشتن روابط دوستانه با آنها نيست؟
 
پاسخ:
هر جامعه‏اي آداب و رسومي دارد كه جامعه ديگر آنها را نمي‏پذيرد؛ براي نمونه عرب‌ها آدابي دارند كه عجم‌ها آنها را نمي‏پذيرند. نام­گذاري در هر قوم و قبيله‏اي وجود دارد؛ يعني هر پدري با انگيزه­ ويژه­اي براي فرزندان خود نامي برمي‏گزيند. گاه نامي مانند نام‏هاي ايراني جمشيد، داريوش و... نزد گروهي خوب و پسنديده است. اما عرب‌ها اين نام‏ها را نمي‏پسندند؛ چنان­كه نام­هايي مانند خالد، مالك، شِمر، عُدَي، بكر، عمر، عثمان، معاويه، يزيد و...، نزد آنان مرسوم است. صاحبان اين نام­ها هم از جنبه خوبي و بدي با يكديگر متفاوت‌اند؛ برخي انسان‏هاي شجاع و نيرومند، برخي ديگر ترسو و شماري از آنان عالم و برخي ديگر جاهل‌اند.
ازاين­رو برگزيدن نامي كه يك فرد آن عالم و فرد ديگر آن جاهل است به معناي دوست داشتن افراد جاهل يا تأييدكردن جهل نيست. نام‌گذاري به نام خلفا نيز چنين است. از اين­رو كساني كه نام آنان را بر فرزندان خود نهاده­اند نه به انگيزه برخورداري خلفا از اين نام­ها بلكه به دليل رواج اين نام‌ها ميان عرب‌ها بوده است. نام­گذاري فرزندان اهل­بيت نيز به همين دليل صورت پذيرفته است و هرگز بر پذيرش كارهاي خلفا و محبوبيت آنها دلالت نمي‌كند.
افزون بر اين، چنين نام­گذاري از همكاري و مشاوره حضرت امير (ع)  با خلفا يا بيعت وي با آنان ـ بر فرض تحقق آن ـ مهم­تر نيست؛ پس نه اين همكاري و بيعت و نه آن نام­گذاري بر تأييد خلافت دلالت نمي­كند؛ زيرا افزون بر اينها دلايل قوي ديگري مانند حفظ اسلام و پرهيز از پديدآمدن اختلاف ميان مسلمانان وجود داشته است و هنگام تعارض دو دليل با يكديگر دليل قوي­تر را بايد برگزيد.
 
مراجعه شود: شكست اوهام، ص 234.
 

کلید واژگان: همنامي - فرزندان - اهل بيت - روابط دوستانه - دوستي.