لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

اخبار طينت به چه معناست؟

 
از عقايد شيعه اعتقاد به «طينت» است؛ يعنى خداوند شيعيان را از خاك مخصوص آفريده و اگر شيعه گناه كند آن را پاى سنى مى‏نويسند و نيكى‏هاى سنى در نامه عمل شيعه نوشته مى‏شود. آيا چنين عقيده‏اى با «اختيار» كه شيعه بدان معتقد است تناقض ندارد؟
 
پاسخ:
اخبار طينت به معناى خاك نيست بلكه كنايه از قانون وراثتى است كه قرآن به آن تصريح مى‏كند:
وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً.[1]
«سرزمين پاكيزه گياهش به فرمان پروردگار مى‏رويد، امّا
سرزمين‏هاى بد طينت، جز گياه ناچيز و بى ارزش نمى‏روياند.»
بنابراين پدران و مادرانى كه داراى اصلاب پاك و ارحام مطهّر هستند فرزندان پاك را تحويل جامعه مى‏دهند ولى اصلاب و ارحام آلوده زمينه ناپاكى را در فرزند پديد مى‏آورند. البته هر دو به صورت زمينه است و شخص مى‏تواند با اراده خود آن زمينه را تقويت كند يا بر آن غلبه نمايد.
و چون اين مسأله به صورت زمينه است هرگز با اختيار انسان منافات ندارد. البته كسانى كه زمينه‏هاى بد دارند اگر بر آن زمينه‏ها غلبه كنند پاداشى دو برابر خواهند داشت.
آنچه گفته شد يكى از معانى «طينت» است. در اين‏جا تفسير ديگرى هست كه جاى بازگويى آن نيست آنچه مهم است دروغى است كه در آخر سؤال آورده كه گناهان شيعه را پاى سنى مى‏نويسند اين تهمت است و در هيچ يك از كتب عقايد شيعه وجود ندارد و خلاف قرآن است كه مى‏فرمايد: أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‏.
 
 
مراجعه شود: پاسخ جوان شيعى به پرسشهاى وهابيان ؛ ؛ ص349
 
 


[1]. اعراف: 58
 

کلید واژگان: اخبار طينت - شيعه - سني - ائمه - پيامبر