لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

لزوم نصب امام چه توجيهي دارد؟

دين الهي به حكم آيه {اليوم أكملت} تكميل شده است؛ لزوم نصب امام چه توجيهي دارد؟
پاسخ:
مقصود از اكمال دين در آيه، اكمال از نظر فروع نيست؛ زيرا پس از نزول اين آيه، احكام ديگري نيز بر پيامبر وحي شده است، مانند ارث كلاله و غيره بلكه مقصود از اين اكمال، پيريزي عوامل بقاي آن است.
يك پديده اجتماعي يا آسماني همانطور كه در گرو مؤسس و پديدآورنده است در بقاي خود نيز بي‌نياز از اسباب نيست و يكي از عوامل بقاء آن نصب سرپرست آن است كه پس از رحلت پيامبر (ص) به اداره امور بپردازد، اتفاقاً آيه {أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} در همان روز غدير نازل شده  و با نصب علي (ع) كامل گشته است.
طراح شبهه تصوّر مي‌‌كند نخست  دين تكميل گشت، بعداً پيامبر (ص) علي (ع) را به امامت نصب نمود، آن‌گاه مي‌‌گويد كه پس از تكميل دين  نصب علي (ع) به عنوان اكمال دين چه معني دارد؟
شگفت اينجاست كه افرادي كه اين شبهات را طرح مي‌‌كنند، برگي از قرآن را نخوانده‌اند. همه انبيا، داراي اوصيايي بودند و هرگز كسي به فكرش خطور نكرد كه وصي انبيا، پس از درگذشت پيامبر (ص)  چه معني دارد و اين ملازم با نزول وحي بر وصي است. درحالي‌كه خود پيامبر (ص) در حال حيات خود براي بقاي دين  فردي را معين مي‌‌كند كه دين‌داران را سرپرستي كند.
 
 
 
 مراجعه شود: جدال احسن ص 150.
 
 
 

کلید واژگان: آيه اكمال - امام علي - پيامبر - نصب - دين - شيعه - امام