لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437

نمایش محتوای شبهه

آيا سجده كردن به قبرها شرك است؟

 
شما شيعيان به قبرها سجده مي‌‌كنيد و اين كار شرك است.
 
پاسخ
اين سخن احتمالاتي دارد كه همگي دروغ و بي‌اساس است:
۱. بر روي قبرها سجده مي‌‌كنند؛ 
۲. قبرها را قبله قرار مي‌‌دهند؛ 
۳. به‌سوي قبرها سجده مي‌‌كنند.
هر كدام از اينها مقصود باشد دروغ و بي‌اساس است.
ما فقط براي خدا سجده مي‌‌كنيم. سجده حالت يك عبادت ذاتي و جهاني دارد كه فقط از آن خداست و اگر هم در امّت‌‌هاي پيشين سجده بر انسان جايز بود ولي امت اسلامي سجده بر غير خدا را حرام مي‌داند و اگر ديده مي‌‌شود كه برخي از زائران حرم‌‌هاي شريف به مجرد ورود سجده مي‌‌كنند مقصود سجده شكر به درگاه الهي است كه آنها را موفق به چنين عملي كرده است. بزرگان اسلام هرگاه نعمت جديدي به آنها مي‌‌رسد قبل از بهره‌گيري از آن براي خدا سجده مي‌‌كنند تا شكرانه فوري را قبل از استفاده از آن نعمت بهجا بياورند.
 
 
مراجعه شود به كتاب : جدال احسن، ص ۷۰.
 

کلید واژگان: سجده - تربت - قبر - شيعه - شرك - وهابيت - وهابيان - شيعيان - عبادت - توحيد