لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437
امروزیکشنبه25 آذر 1397 هجري شمسيبرابر با07 ربیع الثانی 1440 هجري قمريو16 December 2018 ميلادي|6:32 PM

تاریخ قمري

 • وفات ابن حاج مفسر، اديب و فقيه مالكي در سال 1232 هجري قمري
    ابن حاج مفسر، اديب و فقيه مالكي در سال 1232 هجري قمري به ديار باقي شتافت. ابوالفيض حمدون بن عبدالرحمن مشهور به ابن حاج بود و در فارس بدنيا آمد و دوران رشد خود را در همان سرزمين سپري كرد. او آموزش علوم ادبي و ديني را نزد اساتيدي چون نباتي فراگرفت و در سفر به مكه معظمه با شيخ مرتضي انصاري ملاقات كرد و از وي كسب علم نمود.
    آوازه شهرت و مهارت ابن حاج در فقه و ادب چنان در هر شهر و ديار پيچيده بود كه از جانب سلطان فارس مأموريت يافت براي سلطان وهابي، عبدالله سُعُود بن وهابي كه مردم ديگر سرزمينها را به آئين خود مي خواند، جوابيه اي تهيه كند و براي او ارسال دارد.
    ابن حاج تأليفات متعددي در فقه، كلام، تفسير و منطق و ساير علوم دارد كه غالباً به صورت چاپي و برخي به صورت خطي از وي باقيست .
   
 • واگذاري امتياز ساختن راه تهران ـ سواحل خليج فارس به يحيي خان مشيرالدوله در سال 1307 هجري قمري
    امتياز ساختن راه تهران ـ سواحل خليج فارس به يحيي خان مشيرالدوله برادر ميرزاحسين خان سپهسالار در سال 1307 هجري قمري واگذار شد. اما همين امتياز در چهاردهم جمادي الثاني سال 1307 هجري با وساطت ميرزا حسين خان ابتدا به سرمايه گذاران انگليسي بعد به بانك شاهي و در نهايت به كمپاني لينچ انتقال يافت.
    سرانجام در سال 1340 هجري تحت تأثير اعتراض هاي شديد و مداوم مردم مسلمان ايران عليه اين امتياز استعماري كه غارت ثروت ملي اين مرز و بوم را از جانب استعمار انگليس دربرداشت، شاه قاجار به ناچار امتياز اين راهسازي را ملغي اعلام نمود. قابل توجه است كه يك راه از تهران به كرانه خليج فارس و از قم، كاشان، نائين، يزد و كرمان تا بندرعباس امتداد داشت و راه ديگر تهران را از طريق اصفهان و شيراز به بندرعباس متصل مي ساخت .
   

تاریخ شمسی

 • درگذشت نوازده تار استاد نصرالله زرين پنجه در سال1360هجري شمسي
  استاد نصرالله زرين پنجه ازمشهورترين نوازندگان تار در سال1360هجري شمسي دارفاني را وداع گفت. زرين پنجه از13سالگي آموختن تاررا آغازكرد و ازآن پس با جديت تمام درراه يادگيري كوشيد. او ازدانش بزرگاني چون مرتضي هاني داوود، يحيي اززرين پنجه و علي اكبر شهنازي استفاده كرد و بعد ازآشنايي با استاد موسي معروفي ازرديف‎هاي ايشان فيض كامل برد. زرين پنجه مدتي ازموسيقي كناره گرفت اما بعد از تأسيس كلاسهاي هنرستان موسيقي دوباره شوقي يافت و به تعليم پرداخت. استاد زرين پنجه سالها با راديو همكاري كرد و رهبراركستر سازهاي ايراني راديو بود. ايشان همچنين درتدريس كتابهاي تارو سه تار ازانتشارات هنرستان موسيقي ملي سهم بسزايي داشت.

تاریخ ميلادی

 • _
  آغاز نهضت استقلال طلبانه مردم قبرس بر ضد دخالت هاي تركيه در سال1950 ميلادي مردم قبرس نهضت استقلال طلبانه خود را برضدّ دخالتهاي دولت تركيه در سال1950 ميلادي آغاز كردند. قبرس جزيره‎اي واقع در مديترانه خاوري است كه ازقرن شانزدهم ميلادي تحت سلطه عثماني قرارگرفت و اين سلطه تا ‎آغاز جنگ جهاني اول درسال 1914ميلادي ادامه يافت. دراين سال عثماني با آلمان متحد شد و انگلستان قبرس را به تصرف خود درآ ورد و درسال 1925ميلادي آن را مستعمره خود اعلام كرد. ازآن پس ميان قبرسي‎هاي يوناني نژاد و ترك نژاد درگيري شدت يافت و سرانجام دراوت1960ميلادي قبرس بصورت جمهوري مستقل و عضو جامعه مشتركُ المنافع شناخته شد.