لوگو
يكشنبه 18 بهمن 1394 | 28 ربيع الثاني 1437
امروزچهارشنبه02 مرداد 1398 هجري شمسيبرابر با21 ذی القعده 1440 هجري قمريو24 July 2019 ميلادي|12:18 AM

تاریخ قمري

 • درگذشت «ابن نفيس» در سال 687 هجري قمري
    «ابن نفيس» عالم، طبيب و مؤلف دمشقي در سال 687 هجري قمري بدرود حيات گفت . وي در زادگاهش دمشق نزد علماي برجسته علوم و معارف اسلامي؛ نحو و منطق را آموخت و طب را نزد مهذب الدين عبدالرحيم فرا گرفت. ابن نفيس به پزشكي علاقه بسيار داشت و استعداد فوق العاده اي در آموختن فنون طبي از خودش نشان داد. پس از مدتي مطالعه و تحقيق جدي در "بيمارستان نوري" كارآموزي كرد و سرانجام رئيس الاطباء شد.
    ابن نفيس در اواخر عمر خانه و كتابخانه خود را وقف بيمارستان كرد. از اين عالم و طبيب گرانقدر آثاري با ارزش بجاي مانده كه از آن ميان شرح قانون را در چهار جلد مي توان نام برد. يكي از نخستين كتابهاي ابن نفيس شرح تشريح قانون نام دارد كه اولين اثر در علم پزشكي است و گردش ريوي خون را توصيف كرده است. الشامل ديگر كتاب ابن نفيس درباره جراحي مطالب جالبي توجه دارد. وي در اين اثر هر عمل جراحي را شامل سه مرحله يعني تشخيص بيماري، جريان عمل جراحي و نگهداري و مراقبت بعد از عمل مي داند.
 • درگذشت حاج سيد يونس اردبيلي در سال 1377 هجري قمري
    حاج سيد يونس اردبيلي از مراجع تقليد قرن اخير در سال 1377 هجري قمري درگذشت. اين عالم شيعه كه مبارزي مجاهد و وارسته بود، تحصيلات علوم و معارف را نزد علمايي چون آخوند ملا سبز علي حكيم و سيد محمد يزدي آموخت و خود در زمره مراجع بزرگ قرار گرفت. آيت الله سيد يونس اردبيلي در واقعه گوهرشاد مشهد همچون ديگر مبارزان به مبارزه با ظلم پرداخت. از اين رو دستگير و سپس تبعيد شد. از وي يك دوره كامل فقه موجود است.
 • دريافت امتياز لاتاري توسط ميرزا مَلْكَم خان در سال 1306 هجري قمري
    ميرزا مَلْكَم خان از سياستمداران دوره قاجاريه با پرداخت مقاديري ليره انگليسي امتياز لاتاري را در سال 1306 هجري قمري از ناصر الدين شاه قاجار دريافت كرد. شاه قاجار در سومين سفر خود به اروپا با ملكم خان ملاقات كرد و ملكم با توطئه‎‎ هاي گوناگون امتياز لاتاري را از شاه ايران گرفت.
    بعد از افشاي اين ماجرا شاه قاجار تحت فشار مخالفتهاي وسيع روحانيان و برخي از رجال سياسي بناچار امتياز را لغو كرد. ميرزا ملكم خان هم كه امتياز لغو شده را به بانك شركت انگليسي فروخته بود مجبور به پرداخت خسارت شد. ميرزا ملكم خان پس از اين حوادث روزنامه فارسي زبان قانون را در لندن چاپ و منتشر كرد. او در اين روزنامه مطالبي ضد دولت وقت ايران و مفاسد دربار قاجار چاپ و منتشر كرد.

تاریخ شمسی


  تاریخ ميلادی